ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


pyramid3.jpg
Παρουσίαση της έρευναςΥπό την επιμέλεια της Καραμητσίδου Μ. & Παπαμιχαήλ Φ.


Η Μέθοδος


Οι Ομάδες


Η Αξιολόγηση


Τα Αποτελέσματα


Συμπεράσματα


Πηγές


Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Μαθητών