Ερωτηματολόγιo 1ο

Κατασκευάστηκε από το μαθητή Καστρίσιο Κοσμά με τη χρήση των google docs.

Ερωτηματολόγιo 2οdiatr2.jpg

Με την πρωτοβουλία του μαθητή Αντωνιάδη Χρύσανθου

Ερωτηματολόγιο 3ο

&

4ο Ερωτηματολόγιο

Από τη μαθήτρια Σουλιώτη Αλκμήνη

  • Το τελικό ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε βάσει όλων των παραπάνω υπό την επιμέλεια της μαθήτριας Παπαμιχαήλ Φ. και Καραμητσίδου Μ.

  • Όλες οι ομάδες μετείχαν στη διαμόρφωση και επιλογή των ερωτήσεων


  • Τα αποτελέσματα της έρευνας για την Α και Β Λυκείου- Η επεξεργασία τους έγινε από το Δεμένικο Μ. και την Καραμητσίδου Μ.Η παρουσίασή τους σε μορφή pdf από τον Ελευθεριάδη Κ.


Συνολική έκθεση,Τρίκος Πέτρος