Τηρήθηκαν όλα όσα αναφέρθηκαν στο αρχικό πρόγραμμα της παρουσίασης, βάσει της ομαδικής συνεργασίας